WEEKWACHT

 • Iedere weekdag van maandag tot en met donderdag, telkens van 19u tot 8u
  • U belt het centraal oproepnummer 1733
  • Via een secretariaat wordt u doorverbonden naar de huisarts van wacht van uw gemeente.WEEKENDWACHT

 • Van vrijdagavond (19u) tot en met maandagmorgen (8u)  
 • Op feest- en brugdagen
  • U belt het centraal oproepnummer 1733
  • Een gekwalificeerd medewerker overlegt met u en legt eventueel een afspraak/huisbezoek vast.


OPGEPAST!

 •  De weekendwacht verloopt via de huisartenswachtpost regio Aalst:                                                                                                        Wachtpost huisartsen regio Aalst                                                                                                                                               Leopoldlaan 44                                                                                                                                                                 9300 Aalst