Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen telefonisch worden aangevraagd.
Gelieve, indien mogelijk, uw huisbezoek aan te vragen tussen 8u00 en 10u00.  Het is niet altijd mogelijk om u het exacte tijdstip van een huisbezoek mee te delen.
Huisbezoeken worden zo veel  mogelijk voorbehouden voor patiënten die wegens gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Onderzoek en behandeling gebeuren in de praktijk in de beste omstandigheden en het medisch dossier is steeds bij de hand.

Telefonische adviezen

Telefonische adviezen zijn mogelijk.  Indien je belt, hou het kort en bondig.  Lange en veelvuldige telefoonoproepen zijn storend voor arts en patiënt.  Indien een telefonisch contact nodig is, gelieve dit te doen tijdens de consultatie-uren.  Weet wel dat een advies tijdens een raadpleging vollediger zal zijn en eventuele misverstanden kan voorkomen!

Dringende gevallen

Voor dringende gevallen kan je ons uiteraard steeds bereiken.  Toch is het mogelijk dat de telefoonlijn bezet is of dat we buiten bereik van een GSM-mast zijn, gelieve dan geen tijd te verliezen en onmiddellijk het noodnummer 112 te bellen.

 Tarieven

Dr. De Cock is geaccrediteerd en houdt zich aan de tarieven die het RIZIV voorstelt.

Deze tarieven kan je raadplegen op de RIZIV website.

 Wachtdienst

U bent inwoner van Groot Aalst, Erpe-Mere (behalve Burst en Aaigem), Groot Haaltert , Wieze of AFFLIGEM en U heeft dringend een huisarts nodig tijdens nacht, weekend of op een feestdag (en eventuele brugdagen), bel dan het unieke telefoonnummer:
1733 (gratis)
De huisartsenwachtpost is open vanaf vrijdagavond, 19 uur tot maandagochtend, 8 uur.
Op gewone werkdagen is er wachtdienst van 19 tot 8 uur. Het nummer 1733 wordt dan doorverbonden naar de huisarts met wachtdienst van uw deelgemeente.